east system- 350 series.jpg
סדרה 350- דרג 16.png

מוצרי פלס-פיט סדרה 350 - EASY SYSTEM מתאפיינים בכך שלא נדרש שום כוח על מנת להכניס את הצינור לתוך האביזר והאטימה מבוצעת על-ידי אטם הנלחץ על הצינור תוך כדי סגירת האום.

הדבר מאפשר נוחיות עבודה מקסימלית תוך עמידה בלחצי עבודה גבוהים.
לחץ עבודה : PN16 (קוטר 75-110 מ״מ).

לצפייה בהוראות הרכבה סדרה 350