Comfit logo.jpg
מצמד קומפיט.png

פלס-פיט מתמחה בפיתוח וייצור של אביזרי חיבור לתעשיית התקשורת והסיבים האופטים
בחתך רחב של מוצרים לשימושים שונים.
מאפיינים טכניים:
•חתך פנים צר, המפחית את החיכוך הנגרם בהתקנה, ומאפשר שימוש קל ונוח במיכון,
בשוחות ובתעלות צרות
•מתוכנן בהתאמה מלאה לדרישות של יצרני הכבלים וקבלני ההתקנות.
•מתאים לשיטות ההתקנה בנשיפה ומשיכה כאחד
•חיבור האביזרים בשיטת Push Fit מתקדמת
•שליפה - PN10 , בהתאם לתקן DIN 8076 T3
•לחץ אוויר - 16 אטמ’ 60° צלזיוס למשך שעתיים.
•המוצרים מוגנים בפטנט