מיתוג חדש לחברת פלס-פיט

פלסים אביזרים עוברת לפלס-פיט, שם רענן נולד לאיכות ומסורת קיימת