סימפלקס.png

פקק צינור "סימפלקס" משמש כדי לאטום את המרווח שבין הצינור לבין כבל הסיב האופטי שבתוך הצינור.

לפקק הסימפלקס יש מוט דמי בעזרתו ניתן לאטום את הצינור  גם ללא הימצאות כבל סיב אופטי.

פקק הסימפלקס מתפרק לחלקים כך שניתן להתקינו אחרי נשיפת כבל סיב אופטי בתוך הצינור.

מאפיינים טכניים:

  • אטום בפני מים ואוויר.

  • התקנה פשוטה סביב כבלים קיימים.

  • אוטם את כל סוגי הכבלים הפנימיים.

  • ניתן להתקין מחדש בקלות.

  • איטום עבור מגוון רחב של צינורות.

  • התקנה ופירוק ידנית.