סלים קומפיט.png
SLIM COMFIT.PNG

מצמד סלים קומפיט הוא מצמד בשיטת PUSH-FIT , המעוצב להגדלת חוזק/עמידות לצורך חיבור צינורות לכבלים אופטיים.

המצמד מתאים להטמנת כבלים בנשיפה ואוחז את הכבלים בייחוד כשנדרש כוח משיכה חזק או כוח פגיעה.

מצמד הסלים קומפיט תוכנן עעל מנת להרחיב את היכולות של קו מצמדי הקומפיט הקלאסיים במונחים של מבנה המצמד וביצועיו.